Alarmering in de zorg bevat vele aspecten. SAFETEL heeft oplossingen voor de diverse situaties waarvoor alarmering gewenst is.

 

Intramuraal - cliënt :

Enerzijds wil een cliënt de verpleging bereiken. Dit kan door een eenvoudige alarmknop, maar ook bijvoorbeeld door een akoestisch alarm. (het zogenaamde schreeuwalarm)

Anderzijds wil de verpleging in diverse situaties gewaarschuwd worden. Bijvoorbeeld als een cliënt het bed verlaat in de nacht, schreeuwt of een bepaalde zone verlaat. Dit laatste wordt dwaaldetectie genoemd en wordt vaak ingezet bij cliënten met dementie.

Intramuraal - zorgverlener:

Voor de medewerkers is er vaak de wens om een gecombineerd systeem te hebben. Men wenst alarmering en wilt ook berichtgeving vanuit het zusteroproepsysteem en brandmeldsysteem ontvangen. Dergelijke systemen worden vaak via het ESPA protocol gekoppeld en moeten desgewenst aan de NEN 2575 norm voldoen.

Ten aanzien van alarmering zijn er uiteenlopende wensen. Een actief alarm (hoorbaar of stil), een passief alarm bij geen beweging, val of liggen en het zogenoemde tear-off alarm voor het geval dat de unit afgepakt wordt door de kwaadwillende.

Bij het alarm wenst men natuurlijk ook een positie, zodat de collega's die te hulp schieten weten waar. Dit wordt mogelijk gemaakt door het plaatsen van locatiebakens.

Extramuraal- cliënt:

Het 'opsluiten' van cliënten is nooit wenselijk geweest. De laatste jaren zijn hier gelukkig verbeteringen in. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door technische mogelijkheden die meer en meer toegankelijk zijn. GPS is er al geruime tijd en inmiddels is de betrouwbaarheid binnen acceptale waarden. Daarbij is ook het energieverbruik verminderd, waardoor het in een kleiner apparaat past zonder in te boeten op de autonomiteit.

Door cliënten de mogelijkheid te geven een alarmmelding te maken waarbij hun locatie mee gestuurd wordt, kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.

Ook zijn er mogelijkheden gealameerd te worden als een cliënt een bepaalde zone verlaat (geofencing). Desgewenst is het te combineren met andere triggers, zoals bijvoorbeeld valdetectie of kantelalarm.

Extramuraal - zorgverlener:

Gezien er langer zelfstandig gewoond wordt, zijn er meer zorgverleners onderweg en bij cliënten thuis. Hierdoor is er een behoefte aan alarmering ontstaan. De zorgverlener weet niet altijd wat hem/haar te wachten staat. Er kan zomaar een situatie ontstaan waarin er hulp nodig is voor zorgverlener of cliënt. In dat geval is het zeer wenselijk dat er eenvoudig een actief of passief alarm gegenereerd wordt en u als werkgever/collega op de hoogte bent en de noodzakelijke hulp kunt verlenen of initiëren.

 

Bent u op zoek naar een oplossing voor een of meerdere van bovenstaande situaties, neemt u dan contact met ons op.