Veiligheid / Alarmering

Persoonlijke veiligheid is een breed begrip. Het draait bij SAFETEL om de persoon. Persoonlijk letsel is helaas niet altijd te voorkomen. SAFETEL's doel is, buiten het voorkomen, het detecteren van een urgente situatie en ervoor zorg te dragen dat anderen hierover geïnformeerd worden. Daardoor kan letsel en trauma beperkt worden.

Wij hebben onze oplossingen verdeeld in vier hoofdgroepen: