Vergrijzing wordt meer en meer zichtbaar om ons heen en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Gelukkig worden mensen steeds ouder en de levenskwaliteit steeds beter.

Men blijft steeds langer zelfstandig wonen. Dit is ook een wens van de overheid en door alle faciliteiten ook steeds beter mogelijk. Echter schuilt er ook een gevaar. De sociale controle is niet overal even sterk aanwezig. Hierdoor ontstaat de behoefte om anderen te waarschuwen in geval van nood.

Naast (jonge)ouderen, willen andere doelgroepen ook eenvoudig een alarm kunnen sturen in geval van nood. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld en loverboy slachtoffers, mindervaliden, epileptische of hart patienten, diabetici, etc. Kortom iedereen die in een hulpbehoevende situatie terecht kan komen.

Informeer ons over uw situatie en SAFETEL denkt met u mee over de mogelijke oplossingen.