Helaas komt het nog regelmatig voor dat iemand door een voertuig op het terrein wordt aangereden. Vaak hebben deze voertuigen optische- en/of akoestische signalering. Het is heel goed om de voetgangers te waarschuwen, echter zijn zij niet de bestuurder van het voertuig. Vandaar dat SAFETEL de FREETRUCK oplossing in het portfolio opgenomen heeft. FREETRUCK informeert de bestuurder van het voertuig dat er een voetganger binnen een bepaalde afstand van het voertuig is. Daardoor wordt de voetganger zeker opgemerkt door de bestuurder.

Dit systeem kan ook anders ingezet worden. De detector kan ook stationair geplaatst worden om bijvoorbeeld een machine stil te zetten als iemand te dichtbij komt.

Neem contact met ons op voor meer informatie!