Paging technlogie (semafoon, bieper, pieper, pager, buzzer, P2000), oftewel het versturen en ontvangen van berichten, bestaat al zeer lang en wordt nog steeds veelvuldig toegepast. Vooral voor BHV, gevangenis- en verzorgend personeel. Voor de laatste doelgroep kan SAFETEL u voorzien van een NEN 2575 gecertificeerd systeem, zodat u de stille ontruiming volgens de norm geregeld heeft.

Het voordeel van paging is dat het snel is en de handsets klein zijn.

Naast alleen het ontvangen zijn er ook pagers met retourverkeer. Hierdoor kan vastgesteld worden dat de berichten op bestemming aankomen. Alarmering via paging is ook een mogelijk. Zo kan een pager voorzien zijn van een actieve alarm knop en/of detectie van passieve alarmen, zoals een man-down situatie. Vanzelfsprekend zijn er ook ATEX (ATmosphères EXplosives) uitvoeringen beschikbaar.