ATEX

De ATEX (ATmosphères EXplosives) richtlijn is overal van toepassing waar explosiegevaar kan heersen.

Denk daarbij niet alleen aan gasexplosie, maar zeker ook aan stofexplosie. In dergelijke omgevingen is het van belang een explosie te voorkomen. Door de ontstekingsbronnen weg te nemen kan men dit bereiken.

SAFETEL levert diverse communicatie-, berichtgeving- en alarmeringsmiddelen die speciaal aangepast zijn, zodat deze geen ontstekingsbron vormen en dus gebruikt mogen worden in een ATEX zone.