NEN 2575 is de ontruimingsnorm die voor Nederland geldt. Het doel van de NEN 2575 is om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en rustige ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te realiseren.

De TETRA, DECT of Paging installaties die SAFETEL levert kunnen desgewenst aan de NEN 2575 norm voldoen. 

Deze installaties worden veelvuldig toegepast in de zorg, omdat men daar een stille ontruiming wenst.