Berichtgeving

Berichten overbrengen gebeurt al sinds lang terug in de geschiedenis. Een koerier te paard komt er niet meer aan de pas, ook de postduif is iets uit het verleden.

Net zoals in het verleden zijn er in het heden ook diverse manieren om berichten over te brengen. We zijn allemaal bekend met hedendaagse technieken zoals: SMS, email, Messenger, WhatsApp etc., maar wilt u uw bedrijfscommunicatie hiervan laten afhangen?

In omgevingen waar snelheid, accuraatheid en vooral betrouwbaarheid van wezenlijk belang is (denk aan gevangenissen, verzorging, maar ook industriële processen en BHV) kan SAFETEL u andere systemen aanbieden, zodat u op de informatieoverdracht kan vertrouwen.

SAFETEL gebruikt diverse technologieën welke afhankelijk van uw behoeftes toegepast worden.